Обхват турняка кия Norditalia X-Grip Latex Pro

Обхват турняка кия Norditalia X-Grip Latex Pro